NaStyku.pl

Decobet - producent i dystrybutor galanterii budowlanej - Bogatynia

Decobet - Kostka z natury poukładana
Decobet - producent i dystrybutor galanterii budowlanej
 • Nazwa: Decobet - producent i dystrybutor galanterii budowlanej
 • Miejscowość: Bogatynia, dolnośląskie
 • Adres: Środkowa 7
 • Telefon: +48 75 772 36 01, +48 75 648 36 01
 • E-mail: biuro@epore.pl, aleksandra.kolodynska-wojciechowska@decobet.pl
 • WWW: strona www

EPORE Sp. z o.o. (dawne “ELTUR-WAPORE”)  powstało 1 czerwca 2000 roku i weszło w skład grupy kapitałowej PGE S.A. Spółka swoją działalność prowadzi na obiektach i urządzeniach własnych oraz wniesionych aportem przez Elektrownię Turów.

Począwszy od dnia 03 czerwca 2013r. na skutek przeniesienia całego majątku spółki EPO Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, (łączenie przez przejęcie), EPORE Sp. z .o.o. poszerzyło swoją działalność o dodatkowe obszary; w Bełchatowie, Rogowcu, Nowym Czarnowie, Brzeziu i Opolu. (więcej o działalności spółki na stronie www.epore.pl)

Produkcja wyrobów i materiałów budowlanych

Ważnym i rozwojowym kierunkiem działalności spółki jest gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla do produkcji różnego rodzaju wyrobów i materiałów budowlanych.
Przy współpracy z ośrodkami naukowymi i badawczymi przeprowadzono szereg badań oraz pozyskano aprobatę techniczną na działalność obejmującą:

 • produkcję aktywowanego fluidalnego popiołu lotnego o handlowej nazwie FLUBET lic., będącego substytutem cementu w produkcji betonów
 • bezpośrednią sprzedaż popiołu lotnego
 • produkcję spoiw budowlanych
 • zastosowanie produktu FLUBET lic. i popiołu lotnego na podbudowę dróg i nawierzchni oraz do budowy wałów przeciwpowodziowych
 • wprowadzenie popiołu lotnego jako dodatku do produkcji cementu

Zakład Produkcji Wyrobów Budowlanych

Efektem trzyletnich przygotowań było wybudowanie nowego wydziału produkcyjnego w Żarskiej Wsi koło Zgorzelca. Projekt budowy został sfinansowany ze środków własnych oraz w 25% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Budowa zakładu została rozpoczęta 4 grudnia 2006 roku, a już w czerwcu 2007 roku uruchomiono produkcję.
Zakład rozpoczął produkcję szerokiej gamy galanterii budowlanej począwszy od różnokolorowej kostki brukowej, poprzez korytka ściekowe po obrzeża i krawężniki drogowe. Asortyment produktów będzie sukcesywnie zwiększany.

Realizacja projektu pt. Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne proekologiczne rozwiązania technologiczne była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji”.
Dotacja została przyznana przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie złożonego przez EPORE Sp. z o.o. w czerwcu 2005 roku.

Innowacyjność i proekologiczność zastosowanych rozwiązań polega na wykorzystaniu opatentowanej technologii aktywacji popiołu pochodzącego z fluidalnego spalania węgla brunatnego do produkcji dodatku FLUBET lic., czyli substytutu cementu znajdującego zastosowanie w recepturach betonu wibroprasowanego.
Wykorzystanie tego proekologicznego zamiennika cementu, poprawia jakość betonu oraz wpływa na zmniejszenie zużycia cementu, ograniczając konieczność jego uciążliwej produkcji, a tym samym zmniejszając emisję CO2.

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie: