NaStyku.pl

Fundacja "Autilio" - Zgorzelec

Fundacja "Autilio"
  • Nazwa: Fundacja "Autilio"
  • Miejscowość: Zgorzelec, dolnośląskie
  • Adres: Francuska 2
  • Telefon: 530420752
  • E-mail: autilio@wp.pl
  • Facebook: profil na FB
Misja
1. Działanie na rzecz wspierania rodziców osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w podejmowaniu aktywnej roli jako terapeuty, wzmacnianiu ich kompetencji i umiejętności wychowawczych.
2. Promowanie wiedzy z zakresu wczesnej diagnostyki autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwoju oraz o sposobach ich terapii.
3. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
5. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza.
6. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.
7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
8. Upowszechnianie turystyki, krajoznawstwa i kultury fizycznej wśród rodzin i osób z niepełnosprawnością.
9. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie: