NaStyku.pl

Interclub Femina - Zgorzelec

Interclub Femina
  • Nazwa: Interclub Femina
  • Miejscowość: Zgorzelec, dolnośląskie
  • Adres: Warszawska 1/113/114
  • Telefon: 75 641 08 59
  • E-mail: interclub.femina@interia.pl
  • WWW: strona www
  • Facebook: profil na FB

Celami działania Stowarzyszenia są:

1. Integracja kobiet.

2. Podnoszenie jakości życia kobiet.

3. Prowadzenie działań na rzecz integracji Europejskiej poprzez 
rozwijanie kontaktów z organizacjami kobiecymi w kraju i za granicą.

4. Działania na rzecz pielęgnowania tradycji i kultury oraz promocja 
języka polskiego wśród obcokrajowców.

5. Zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, upowszechnianie 
i ochrona praw kobiet.

6. Przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka.

7. Pomoc osobom w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.

8. Upowszechnianie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

9. Aktywizowanie środowisk osób bezrobotnych, promocja zatrudnienia.

10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet i rodzin, 
wyrównywanie szans tych osób.

11. Promocja wolontariatu.

12. Promocja zdrowia.

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie: