NaStyku.pl

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Zgorzelcu - Zgorzelec

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Zgorzelcu
 • Nazwa: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Zgorzelcu
 • Miejscowość: Zgorzelec, dolnośląskie
 • Adres: Czachowskiego 5/1
 • Telefon: 508 831 108, 75 77 52 553
 • E-mail: twp.zgorzelec@op.pl
 • WWW: strona www
 • Facebook: profil na FB

Towarzystwo  Wiedzy  Powszechnej  ma  bogate  tradycje  w  zakresie  upowszechniania  oświaty. Jest społecznym,  pozarządowym stowarzyszeniem  działającym  na  rzecz  upowszechniania  wiedzy  i  kultury, oraz kształcenia  ustawicznego  dorosłych, dzieci  i młodzieży, na  zasadach  parnerstwa  z  instytucjami  państwowymi, samorządowymi, terytorialnymi  i  prywatnymi  instytucjami oświatowymi, oraz  podmiotami  i  organizacjami  tworzącymi  polski  system  edukacji. Realizuje  politykę  oświatową  państwa  na  zasadch i  w   formach  określonych  przez  statutowe  władze  stowarzyszenia. Posiada  osobowość  prawną,  oraz  jednostki organizacyjne na  terenie całego  kraju, zwane  oddziałami regionalnymi.

Oddział  Regionalny  Towarzystwa  Wiedzy  Powszechnej  w  Zgorzelcu  jest  jednym  z  18  oddziałów  TWP  działających  na  terenie naszego  kraju. Zgorzelecki  oddział  posiada  ponad  60 - letnią  tradycję  w zakresie  działalności  edukacyjnej  na  terenie  powiatu zgorzeleckiego, bolesławickiego , lubańskiego  i lwóweckiego.

W  naszym  oddziale  działają:

 1. Niepubliczna  Placówka  Doskonalenia  Nauczycieli  "TE@CH"  TWP
 2. Niepubliczna  Placówka  Kształcenia  Ustawicznego  TWP
 3. Niepubliczna  Specjalistyczna  Poradnia  Psychologiczno - Pedagogiczna  TWP od  1  września  2016  roku  mieszcząca  się  przy  ulicy  Wolności ( w siedzibie   byłej  prywatnej szkoły  podstawowej PRYMUS)
 4. studia  podyplomowe  organizowane  w   naszym  oddziale  przez  Wyższą  Szkołę  Humanistyczną  TWP  w Szczecinie
 5. STUDIA  I  STOPNIA   organizowane  w  utworzonym  przy  naszym  oddziale  WYDZIALE  ZAMIEJSCOWYM  szczecińskiej  uczelni, który  działa  od  lipca  2017  roku  na  podstawie  zgody  wydanej  przez  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego. 

W  ramach  działalności​  tych  placówek  oferujemy  Państwu:​

STUDIA  PODYPLOMOWE

Od  2011  roku  studia podyplomowe  organizowane  przez  WSH  TWP  w  naszym  oddziale  ukończyło   łącznie  203  absolwentów, którzy uzyskali  kwalifikacje w  następujących  zakresach:

 • ​Edukacja  i  Rehabilitacja  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Logopedia  szkolna - terapia  dzieci  z  zaburzeniami  komunikacji  językowej
 • Podyplomowe  uzupełniające  studia  terapii  logopedycznej
 • Resocjalizacja  i  socjoterapia
 • Edukacja  przedszkolna  i  wczesnoszkolna
 • Wczesne  Nauczanie  Języka  Angielskiego
 • Wczesne  nauczanie  Języka  Niemieckiego
 • Przygotowanie  pedagogiczne
 • Zarządzanie  Oświatą​

KURSY  I  SZKOLENIA:

 • Kursy  językowe (angielski / niemiecki)  dla  dzieci, młodzieży  i  dorosłych
 • Kursy  BHP
 • Kurs dla  nauczycieli  w  zakresie  prowadzenia  zajęć   edukacyjnych  z  pierwszej  pomocy
 • Kurs  kwalifikacyjny  dla  opiekuna  w  żłobku  lub klubie  dziecięcym
 • Kursy  i  szkolenia  uzupełniające  dla  opiekuna  w  żłobku  lub  klubie  dziecięcym
 • Szkolenia  rad  pedagogicznych
 • Kursy  na  kierowników  i  wychowawców  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży
 • Kursy  na  kierowników  i  wychowawców  wycieczek  szkolnych
 • Kurs  pedagogiczny  dla  instruktorów  praktycznej  nauki   zawodu

 

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie: